Cha mẹ nên nói gì với con để sử dụng mạng xã hội an toàn hơn?

quá nhiều quảng cáo, làm sao nói cho con hiểu: tránh khỏi cám dỗ 'chi tiền cho thứ vô bổ'...

ko nên nói theo quan điểm/giá trị của mình (bố mẹ), mà nói những cám dỗ đó ngược/trái với chính giá trị của bản thân con..., -> con cảm thấy tự bản thân chống lại cám dỗ chứ ko phải là nghe lời bố mẹ...
-----
Hi, Dan.

I have a 12-year-old son, and when I looked at his social media accounts (tài khoản mạng xã hội) last week, I was shocked (thất kinh) to see how many ads and solicitations (gạ gẫm, níu kéo, chài khách) he receives. I’ve already talked to my son about more serious internet dangers (mối nguy internet nghiêm trọng), but how can I teach him to resist the pressure (cưỡng lại sức ép) to throw away money online?
—Sadaf 

Instead of telling your son how these solicitations conflict with your values as a parent, try pointing out how they conflict with his own values. A clever 2016 study by behavioral scientist Christopher Bryan and colleagues found that adolescents could be convinced to avoid unhealthy snacks by framing it as a way of standing up against the deceptive advertising practices of junk food companies. Similarly, asking your son to take a stand against manipulative online solicitations will help him feel that he’s striking a blow for his own independence rather than obeying a parental rule.

Tags: parenting

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc