3 cách đơn giản giúp bạn thông minh hơn mỗi ngày

Photo by Max Bender on Unsplash.

By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest.
~ Confucius

Ba cách để có được sự khôn ngoan: thứ nhất, bằng việc suy tư, điều cao quý nhất; thứ hai, bằng cách bắt chước, điều dễ nhất; và thứ ba theo kinh nghiệm, điều cay đắng nhất.

Bài trước: Mở rộng trái tim
Tags: quote

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc