Journey in Life: 01/25/20

Search This Blog

Saturday, January 25, 2020

Honjok nghĩa là gì?

Honjok, tiếng hàn quốc, nghĩa là bộ lạc cô đơn.

honbap: ăn một mình,
honsul: uống một mình,
honnol: đi du lịch hoặc xem phim một mình,
shibai biyong: tiêu xài 'không quan tâm ngày mai'
hell joseon: địa ngục
heulgsujeo: những người sinh ra trong gia đình thu nhập thấp và không thể vươn lên trong xã hội; tầng lớp "thìa đất"
geumsujeo: những người xuất thân giàu có và được thừa hưởng các đặc quyền từ nhỏ; tầng lớp "thìa vàng"

Photo by Kseniya Petukhova on Unsplash

Bài trước: Deuterostome nghĩa là gì?

Popular Now