Thật đáng xấu hổ

Photo by Max Böhme on Unsplash.

In a country well governed, poverty is something to be ashamed of. In a country badly governed, wealth is something to be ashamed of.
~ Confucius

Thật là điều đáng xấu hổ khi nghèo khổ trong một đất nước được quản lý tốt, và giàu sang trong một đất nước bị quản lý tồi.

Bài trước: Bão nổi lên rồi
Tags: quote

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc