"Kill a fly with an elephant gun" nghĩa là gì?

Muốn hết bệnh phải uống thuốc nhé! Photo courtesy: Guanli118

"Kill a fly with an elephant gun" = giết ruồi bằng súng săn voi -> nghĩa là dùng biện pháp phức tạp để giải quyết vấn đề đơn giản; 'giết gà dùng dao mổ trâu'.

Ví dụ
Doctors often prescribe (kê đơn) antibiotics even for minor ailments (bệnh). They’re trying to kill a fly with an elephant gun.

The authorities cancelled the programme merely for misbehaviour of an individual; they seemed to kill a fly with an elephant gun.

Adding a massive stimulus (gói kích thích kinh tế) now is like trying to kill a fly with an elephant gun. In fact, it is totally unnecessary as we just had a large stimulus package. It is dangerous as it is likely to further inflate the asset bubbles (bong bóng tài sản) described later in this article, accelerate inflation and increase interest rates. It also needlessly increases our deficit (thâm hụt) and national debt, both of which are already way to high.

Ngân Nguyễn

Bài trước: "Growing on me" nghĩa là gì?
Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục