Cuộc xâm lăng của lũ thiểu năng trí tuệ

Photo by Austin Distel on Unsplash.

"Social media give the right to speak to legions of idiots who first spoke only at the bar after a glass of wine, without damaging the community. They were quickly silenced, and now they have the same right to speak of a Nobel Prize. It is the invasion of fools."
~ Umberto Eco

"Mạng xã hội tạo cơ hội cho hàng binh đoàn những kẻ đần độn phát biểu (như người vừa đạt giải Nobel), những kẻ trước đây chỉ dám phát biểu trong các quán bar sau khi nốc vài li rượu mà không làm hại gì đến xã hội. Đây là cuộc xâm lăng của lũ thiểu năng trí tuệ."

Bài trước: Tưởng thế nào
Tags: quote

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc