Bi kịch Trẻ mồ côi Trung Quốc


Buổi đọc vở bi kịch Trẻ mồ côi Trung Quốc trong phòng bà Geoffrin, hoạ sĩ Lemonnier.
Tags: picture

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục