Bài học đầu đời

bé 3 tuổi nuôi sâu thành bướm mất mấy tuần, rồi... chó ăn mất...
-----
A young man with a love for animals (động vật) and insects (côn trùng) has just learned about the “circle of life” (vòng đời) the hard way.

At just 3 years old, Ronnie Seddon has witnessed the miracle (điều kỳ diệu) of birth, the joys (niềm vui thích) of parenthood (làm cha mẹ) and the anguish (nỗi thống khổ) of death — all in one hapless (rủi ro, không may) act that saw his dog devour (ăn ngấu nghiến) a butterfly (con bướm) which the boy had nurtured through metamorphosis (sự thay đổi hình dáng hoặc bản chất, biến đổi, biến thái).

What should have been a touching moment became a macabre (rùng rợn, khủng khiếp, kinh khủng, ma quỷ) metaphor (phép ẩn dụ) — every aching second of which was caught on camera by his father, Danny, 25, who shared the now-viral video on Facebook over the weekend.

“People can’t stop laughing at it,” he said.

Ronnie had fostered the caterpillar (ấu trùng), Ralph, in a terrarium (nhà kính, vườn ươm thực vật; khu bảo tồn động vật) for several weeks,

Tags: kid

1 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc