Pocahontas: tổ mẫu của nhiều gia đình thực dân đầu tiên tại Virginia


Pocahontas là tổ mẫu của nhiều gia đình thực dân đầu tiên tại Virginia, chuyện về bà được nhiều nghệ sĩ sau này lãng mạn hóa.

Tags: picture

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục