Chia kho báu sau 8 năm tìm thấy

nhà leo núi người Pháp được hưởng 1/2 số tiền (gần 4 tỷ đồng) số kho báu, gồm nhiều loại đá quý như ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc bích, được tìm thấy trên ngọn núi Mont Blanc năm 2013...
-----

The climber found the emeralds (ngọc lục bảo) and sapphires (ngọc bích) on the mountain in France in 2013, and he has now been allowed to keep half of the stones.

Gem experts (chuyên gia về đá quý) divided (chia) the haul (mẻ lưới, món lãi, món kiếm được, món vớ bở) equally (đều, công bằng) between the climber and the local council, with each lot valued at 75,000 euros ($84,350).

The council will put its stones on display at the Chamonix Crystal Museum, which has been under renovation and is set to reopen on December 19.

The council said the precious stones were being transported on board an Air India Boeing 707, the "Kanchenjunga," which crashed (đâm) on Mont Blanc in 1966, killing 117 people.

The crash is the subject of conspiracy theories (thuyết âm mưu) suggesting the flight, which carried the father of India's nuclear industry (ông tổ ngành hạt nhân ấn độ), Homi Bhabha, was shot down by a fighter jet or missile (bị bắn rơi bởi máy bay chiến đấu hoặc tên lửa).

Another Air India plane, the "Malabar Princess," crashed in the same area in 1950, killing all 48 people on board.

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục