Trời hôm nay gió nhẹ

phát thanh viên ở Louisvile, Kentucky đánh rắm khi đang đưa tin bản tin thời tiết... :D
-----

Last week, WDRB meteorologist (nhà khí tượng học) Marc Weinberg was reporting on a cold front in the Midwest when he paused and seemed to fart (đánh rắm) during the broadcast, complete with a slight spring (nhảy) in his step.

A viewer at home sniffed (ngửi, đánh hơi) out Weinberg’s alleged (được cho là, bị cáo buộc) emission (phát ra, bốc ra, tỏa ra) and unleashed it on the world, though the viewer misidentified him in a caption on the clip as fellow WDRB weatherman Jude Redfield,

Tags: funny

4 Comments

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục