Cứ sai sai

hàng nghìn chuột biến đổi gien được thả vào môi trường, chống bệnh do con tích gây ra...
-----

The project is hoping to prevent tick-borne diseases, research states. White-footed mice are responsible for infecting (nhiễm) many ticks in eastern North America. Scientists hope that if less mice carry Lyme, then fewer tickets would become infected and would infect less humans.

“Introducing antibody-encoding resistance alleles (gien đẳng vị, gien tương ứng) into the local mouse population is anticipated to disrupt the disease transmission cycle for decades,” the research reads.

Lyme disease* in the U.S. has nearly doubled since 1991, according to the U.S. Environmental Protection Agency.

Bệnh Lyme là một bệnh lây truyền qua đường lây truyền do the spirochete Borrelia burgdorferi. Triệu chứng ban đầu bao gồm ban đỏ da đỏ, có thể xảy ra sau vài tuần lễ sau đó do các bất thường về thần kinh, tim hay khớp.

Tags: health
Tags: science

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục