Bọn “trí giả học làm sang", bọn "bằng cấp cao mới nổi"

shared from fb Nguyễn Bá Quỳnh,
-----
ngày xưa người ta hay cười chê bọn “trưởng giả học làm sang - nhà giàu mới nổi”, từ lúc anh Ô lên làm TT thì e rằng phải có phong trào chê cười bọn “trí giả học làm sang - bọn bằng cấp cao mới nổi”, mặc cảm về sự “mới nổi” của mình nên xoá hết những hỗ trợ cho những người cố gắng vươn lên, còn con cái thì cố gắng tạo ra môi trường vương giả để bù đắp quá khứ: Ô xoá sổ chương trình hỗ trợ học hành cho người kém may mắn, trong khi gửi con vào trường tư tốn kém nhất nước Mỹ, còn Michelle Ô thì tạo vẻ mệnh phụ cao sang “they go low we go high” …

Thế giới thiệt là phức tạp.


Tags: book

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục