"Chỉ lộc vi mã" nghĩa là gì?

shared via luatkhoa.org,
-----
Chỉ lộc vi mã (指鹿為馬)


là một điển tích xuất phát từ câu chuyện vào đời nhà Tần cách đây hơn 2.000 năm.

Thừa tướng Triệu Cao khi đó dẫn một con hươu vào triều. Ông chỉ vào con hươu và nói rằng muốn tặng cho vua "một con ngựa". Nhà vua ngạc nhiên, chỉ ra đó là hươu, không phải ngựa. Triệu Cao vẫn khẳng định đó là ngựa, và quay sang hỏi ý các đại thần trong triều. Nhiều đại thần khôn ngoan và ngay lập tức lên tiếng đồng ý với Triệu Cao – người nắm toàn bộ thực quyền thời đó. Một số ít vẫn khẳng định hươu là hươu, không thể là ngựa. Họ sau này bị Triệu Cao bắt bỏ tù hoặc hành hình xử tử.

"Chỉ lộc vi mã", hay "chỉ hươu nói ngựa", được dùng để nói về những người sẵn sàng đổi trắng thay đen, và rộng hơn, một xã hội nơi thị phi đảo lộn.
Tags: chinaphrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc