Con gái nói không là có?

Only yes means yes.

Những bạn văn nghệ sĩ kiểu “sao mà anh ngốc thế/ không nhìn vào mắt em?” với cả “con gái nói không là có” dễ dính đạn lắm.


Khó phết nhỉ, chả nhẽ lúc đó phải nhìn vào mắt cô ấy mà nói với một giọng rất nghiêm túc, bình tĩnh rằng: em có đồng ý, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức đầy đủ về sự việc, với việc chúng ta có quan hệ tình dục với nhau không? Và bất kỳ lúc nào em muốn dừng lại, hãy nói cho anh biết.

Xong rồi cầm điện thoại bật chức năng ghi âm, ghi lại câu trả lời cho yên tâm rồi mới tiến hành hành sự.
-----
Spain’s parliament (nghị viện, quốc hội) has approved (thông qua) a bill (dự luật) that makes consent (sự đồng ý, ưng thuận, cho phép) a key determinant (yếu tố quyết định) in sexual assault (tấn công tình dục) cases, freeing survivors of having to prove that violence (tính mãnh liệt, ác liệt, thô bạo) or intimidation (hăm dọa, dọa dẫm) was used against them.


The bill, popularly known as “Only yes means yes”, seeks to tackle (giải quyết) the nebulous (âm u, u ám, mờ đục) definition (định nghĩa) of consent in Spanish law. In the absence of a codified (soạn thành luật lệ) definition, the law had long relied on evidence of violence, resistance or intimidation to decide whether a criminal (tội hình sự) sexual act occurred.

The new bill defines consent as an explicit expression of a person’s will, making it clear that silence or passivity do not equal consent. Non-consensual sex can be considered aggression and subject to prison terms of up to 15 years.

The change was welcomed by the minister for equality, Irene Montero. “From today, Spain is a freer, safer country for all women,” she told parliament. “We are going to swap (trao đổi, đánh đổi) violence for freedom, we are going to swap fear for desire.”

3 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc