Mọi thứ chỉ là tương đối

nâng lương tối thiểu làm chi,

lương thấp là so với chuẩn nào? 

một thợ mộc 'thành thạo' với mức lương 20 usd/giờ và được thuê, nhưng sẽ trở thành 'không thành thạo' với mức lương 35 usd/giờ...
-----
trích dẫn hôm nay… is from page 54 of my late, great colleague Walter Williams’s 2011 book, Race & Economics:


Low skills (kỹ năng thấp) can explain (giải thích) low wages (lương thấp) but not unemployment (thất nghiệp). The history of blacks provides concrete evidence (bằng chứng cụ thể). A person is qualified or unqualified only in a relative (tương đối) sense – that is, relative to some wage. For example, a carpenter (thợ mộc) who is qualified (thành thạo, am hiểu, đủ trình độ), and hence employable, at a wage of $20 per hour, may be unqualified, and hence unemployable, at $35 per hour. This principle applies to everything. A Sears suit is “unqualified” to sell for the same price as a hand-tailored Pierre Cardin suit.

Tags: economics

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục