Thăm thú sẽ có gì?

có vui thú nhé,

khách thăm quan quay được video 2 con ngựa vằn đang... làm tình ở Kilimanjaro Safaris :D
-----
Kilimanjaro Safaris is a popular attraction (điểm thăm quan nổi tiếng) at Disney’s Animal Kingdom theme park at Walt Disney World. Riders are able to board a ride vehicle as they are brought on a tour through the safaris at the Disney Park — spotting several different animals including flamingos (chim hồng hạc), lions (sư tử), giraffes (hươu cao cổ), rhinos (tê giác), and more!Tags: sex

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục