Nhà hàng Hai Lúa (Tràm Chim Cũ)

Địa chỉ: 303 Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3930 7982
nghe vỡ lòng về cà phê


Quán Ụt Ụt Võ Văn Kiệt | Q.1 (Quán Ụt Ụt Võ Văn Kiệt)
Address: 168 Đ. Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Sài Gòn
Phone: 028 3914 4500

Bài trước: 

Tags: beerfriend

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc