Kỹ sư ô tô: Anh là ai?

bài thơ hồi trung học của John DeLorean -- người từ kỹ sư lên giám đốc GM, rồi rời bỏ GM, xây dựng nhà máy ở Belfast, bắc Ireland để chế tạo chiếc xe ước mơ của đời mình cho người Mỹ...

Cần gì để trở thành một kỹ sư

Có một giấc mơ mà không biết mình đang mơ

Bạn đang mơ, kẻo giấc mơ tan vỡ

Bị mắc kẹt trong tòa tháp khủng khiếp của khoa học thuần túy

Sống trong phòng giam tồi tàn

Coi mình là chủ nhân của không gian vô tận

Biến thất bại thành thành công, chuột thành người

Khố rách thành giàu có, đá thành cao ốc, thép thành cầu

Trong tâm hồn mỗi kỹ sư là một pháp sư
-----
John DeLorean may have gone bust trying to make his dreams come true. But there’s that certain something that makes him special. It is a poem he has written under the nom de plume of William Deloreanspeare for his college magazine.


Know What It is To be An Engineer.

It is to have a dream without being conscious

You are dreaming, lest the dream break.

It is to be trapped in a terrible tower of pure science,

It is to live in a mean basic prison cell,

And regard yourself as sovereign of limitless space

It is to turn failure into success, mice into men,

Rags into riches, stone into buildings, steel into bridges,

For each engineer has a magician in his soul.
Tags: poetry

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc