Để sản xuất được máy bay, Trung Quốc vẫn phải nhập những gì?

nhiều lắm:
  1. động cơ,
  2. hệ thống khoa học điện tử áp dụng trong hàng không: kiểm soát không lưu, điều hướng, liên lạc...
  3. nguyên liệu tân tiến: vật liệu composite sợi carbon, hợp kim đặc biệt... (để sản xuất được máy bay nhẹ hơn)
  4. các hệ thống tối quan trọng: hạ cánh, thủy lực, điện... (đòi hỏi độ tin cậy và an toàn cao)
  5. các bộ phận quan trọng: bộ truyền động/thiết bị truyền động, cảm biến, van... (giúp mô hình hóa khí động lực), phân tích cấu trúc và giả lập bay
-----
While China has made significant progress in developing its domestic manufacturing capabilities, there are still certain components and technologies that it relies on imports for. Here are some key areas where China continues to import components:


Aircraft Engines: China currently relies on foreign-made aircraft engines for its commercial aircraft, including the C919. Engine technology is highly complex and requires significant expertise, so China is still in the process of developing its own competitive engines.

Avionics Systems: Avionics, which include the electronic systems used in aircraft, are another area where China imports components. Advanced avionics systems, such as flight control systems, navigation systems, and communication systems, often come from international suppliers.

Advanced Materials: China still imports certain advanced materials used in aerospace manufacturing, such as carbon fiber composites and specialized alloys. These materials are crucial for building lightweight and fuel-efficient aircraft.

Critical Systems: Some critical systems, such as landing gear, hydraulic systems, and electrical systems, may still be sourced from international suppliers. These systems require high levels of reliability and safety, and China may rely on established manufacturers to meet these standards.

Key Components: Various key components, such as actuators, sensors, and valves, may still be imported for use in Chinese-made aircraft. These components play important roles in aircraft systems and require high precision and quality.

Software and Simulation Tools: China may still rely on imported software and simulation tools for aircraft design, analysis, and testing. These tools help in aerodynamic modeling, structural analysis, and simulation of flight characteristics.

It's important to note that China is actively working on developing its domestic capabilities in these areas. The country has invested significantly in research and development, establishing partnerships with international aerospace companies, and encouraging the growth of its domestic aerospace industry. Over time, China aims to reduce its dependence on imports and achieve greater self-sufficiency in aircraft manufacturing and associated components.

shared from fb My Can,
duờng như Trung Quốc mới chỉ thiết kế thân vỏ thôi các bác nhỉ?

tổng hợp các trang thiết bị của máy bay Comac C919

Động cơ CFM leap-1 của Mỹ và Pháp
Hệ thống đảo chiều lực đẩy French Aircelle của Pháp
Hệ thống điều khiển bay Parker Aerospace của Mỹ
Khung máy bay AVIC của Trung Quốc
Cánh chống đóng băng Liebberr của Đức
Cánh và bề mặt điều khiển bay AVIC Xi'an của Trung Quốc
Bộ nguồn phụ trợ Honeywell của Mỹ
Hệ thống ghi dữ liệu General Electric của Mỹ
Cụm đuôi sau COMAC của Trung Quốc
Radar thời tiết Rockwell Collins của Mỹ
Hệ thống điện Honeywell của Mỹ
Hệ thống phủ sóng radar AVIC Chengdu của Trung Quốc
Hệ thống nhiên liệu máy bay Parker Aerospace của Mỹ
Thiết bị hạ cánh Honeywell của Mỹ
Lốp máy bay Michelin của Pháp
Cửa máy bay Crane AE của Mỹ
Hệ thống báo cháy Kidde của Anh
Hệ thống khoang lái Eaton của Mỹ
Hệ thống mô phỏng bay Rockwell Collions của Mỹ

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc