Làm gì có chuyện

shared from fb Truc Nguyen,
-----
Ngô Quyền - con rể của vua Nam Hán quyết định tạo lập vương quốc riêng và đánh bại quân Nam Hán tại sông Bạch Đằng năm 938. Tổ tiên của Ngô Quyền là người Hán thuộc tỉnh Hà Bắc.

Tổ tiên của nhà Lý (1009-1225) cũng có nguồn gốc từ Hà Bắc. Lý Thuần An từ Phúc Kiến tới Việt Nam trong thế kỷ 10. Sau khi cha Li Song bị xử tử cùng cả họ tộc, Lý Thuần An trốn thoát khỏi Phúc Kiến - một thánh địa - từ Hà Bắc.

Tổ tiên của nhà Trần (1225 - 1400) có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến khi Trần Kinh cùng lượng lớn người Hán di cư về Việt Nam trong thế kỷ thứ 11. Họ "Trần" là một trong 8 họ lớn tại Phúc Kiến.

Trong suốt hơn 2 ngàn năm từ trước và sau công nguyên tộc Hán và tộc Lạc Việt đã hoà huyết với nhau một cách tự nhiên lẫn có chủ trương của chính quyền các cấp rồi sau này lại di dân xuống phương Nam lập lại những cuộc hoà huyết như vậy với các sắc dân phía Nam để thành người Việt Nam bây giờ.

Có thể nói giới tinh hoa của người Việt Nam không thể là người Việt thuần chủng được vì người của triều đại Ngô Lý Trần đã không phải là người gốc Việt rồi.

Kể từ thời Ngô Quyền đến mãi về sau thì nước Việt Nam chỉ bị nhà Minh đô hộ 21 năm và sau đó đã bị Lê Lợi đánh đuổi.

Như vậy ở đâu ra cái chuyện “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu”?

Photo by Kevin Jackson on Unsplash


Tags: history

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc