Nền tảng của ý chí bất phục

shared from fb Mai Cong Lap,
-----
Nhà tôi nghèo, hồi còn bé phải đi chăn bò, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, sách không đủ đọc; năm 14 tuổi lại vào thiền viện, chỉ có tu và tu, từ 4h sáng đến 9h tối, muốn viết văn, viết thơ, đọc sách phải đợi đến sau 10h tối hoặc phải trốn thời khoá mà làm. Rời Làng Mai năm 22 tuổi, tôi đã bỏ ra khoảng 8 năm để đọc, học, viết và dịch… nhằm đuổi kịp những gì tôi đã bỏ lỡ. Tôi không hề hối tiếc hay trách móc gì cả, vì tôi biết, nếu không có thiền học tôi sẽ chẳng là gì, và khoảng thời gian được ở trong thiền viện chính là nền tảng của ý chí bất phục mà tôi có lúc này.


Tags: transform

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc