Sao lại là nha sĩ?

nha sĩ người Đức đạt kỷ lục thế giới Guinness sau khi nhổ được chiếc răng dài gần 3,8 cm khỏi hàm bệnh nhân...  
-----
A German dentist (nha sĩ) was awarded a Guinness World Record when a 1.46-inch tooth he pulled from a patient's mouth was certified as the world's longest.
Dr. Max Lucas said he pulled the tooth from the mouth of a patient who came in complaining of severe dental pain (đau răng dai dẳng) in 2018.

Lucas said it took about a year to send Guinness the required paperwork to get the tooth recognized as the world's longest.

The dentist received his Guinness certificate Tuesday. He said he plans to display (trưng bày) it in his office.

source: upi, 

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc