Có gì bán được không, làm tiếp viên cực quá

máy bay hãng hàng không United Airlines phải quay đầu vì hành khách kẹt trong nhà vệ sinh...

-----
Officials say a United Airlines flight from Washington D.C. to San Francisco was diverted (chuyển hướng) to Denver after a passenger (hành khách) got stuck inside the jet’s bathroom.
Denver International Airport spokeswoman (người phát ngôn) Emily Williams says the door to one of the airplane’s bathrooms would not open, but could not confirm why.

Williams says the flight crew called for assistance and the Denver firefighters (lính cứu hỏa) helped open the door.

Williams says there were no calls for medical assistance (hỗ trợ y tế).

United Airlines confirmed that someone was in the bathroom.

source: apnews, 
Tags: funnyngoclan

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc