Hiệu quả đầu tưĐọc tin này thấy nản, khi quá nhiều công trình kiểu này được xây dựng. Đây là nhà/công trình 20 tỷ chưa xong chứ dù có xong thì cũng khó có thể nói là hiệu quả hoặc xét ở góc độ quản trị thì lãng phí kinh khủng khi có quá nhiều trụ sở/toà nhà bỏ không hoặc hầu như không có hoạt động nhưng vẫn cố xây thêm những toà nhà mới rồi lại bỏ không...

Tôi từng đi thăm những thư viện tỉnh, chi phí xây dựng lên tới hàng chục hay hàng trăm tỷ nhưng hầu như không có độc giả hoặc rất ít. Một tòa nhà xây cho chưa đến 100 người đến đọc mỗi ngày hoặc vài ngàn lượt (mà chắc không đến) là quá lãng phí. Rồi nhiều nơi đầu tư tiếp tiền sửa chữa, xây dựng phần mềm mà chẳng có chút hiệu quả nào... Nhưng đầu tư thế vẫn mang tiếng là phát triển văn hoá đọc, tri thức dù thực tế hầu như không đạt được mục tiêu nào...

Những đầu tư công kiểu này chuyển sang hướng các voucher hoặc hỗ trợ, mua dịch vụ của tư nhân để cung cấp cho người dân hiệu quả hơn nhiều. Có những hội sách xin tiền ngân sách trong khi có thể thay bằng việc mua voucher hoặc yêu cầu tiki/... vận hành/tổ chức riêng hẳn hiệu quả hơn hẳn việc tự đứng ra, vừa không hiệu quả chứ chưa nói đến những vấn đề khác...

20 tỷ tiền xây mà có thể đội giá, rồi chi phí bộ máy, con người, chi phí vận hành, rồi sửa chữa nữa, trong khi có thể thuê chính một số khách sạn/hội trường khác... nhưng cũng chẳng ai nghĩ thế hay muốn thế...

from fb Nguyễn Cảnh Bình,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc