Ông Diệp Dũng đã sai phạm ra sao?... Tại kết luận điều tra bổ sung trước đó, cơ quan điều tra xác định số tiền 3.000 tỉ đồng mà các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ Công ty Sài Gòn Vina (1.000 tỉ đồng), Công ty Bắc Mỹ An (800 tỉ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỉ đồng), Công ty Anh Anh Minh (150 tỉ đồng), Công ty Phước Hùng Anh (150 tỉ đồng), Công ty Đô Thị Mới (150 tỉ đồng).

Như đã thông tin, từ năm 1999 đến tháng 1-2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ. Ở lần thứ 9, ông Diệp Dũng chỉ đạo tăng từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng (tăng thêm 3.597 tỉ đồng, tương ứng 53%).

Hành vi này của ông Dũng, theo kết luận thanh tra là chưa đúng quy định của Luật Hợp tác xã, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op.

Ngày 19-8-2016, ông Dũng đã tự ý dùng 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng từ huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tiếp đó, ông Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỉ đồng trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Công ty cổ phần địa ốc Đại Á, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó ông Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỉ đồng.

source: tuoitre,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc