CẢM ƠN AI CHỨ KHÔNG PHẢI CẢM ƠN CÁI GÌ

Lâu nay trên ti vi ta vẫn thường nghe thấy câu cảm ơn sau:

"Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn".
Photo by insung yoon on Unsplash


Câu này không chuẩn về tiếng Việt. Người Việt dùng cảm ơn ai (con người) chứ không cảm ơn cái gì (sự vật hay sự việc) bao giờ, sự vật hay sự việc chỉ đi kèm theo chủ thể hành động (ai), ví dụ: "Cảm ơn anh đã tặng tôi món quà" chứ không phải "Cảm ơn món quà anh đã tặng tôi". Như vậy câu trên lẽ ra phải là "Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi".

Muốn dùng với cái gì thì phải theo mẫu tôi đã ghi ở trên hoặc có thêm từ vì, về...: "Cảm ơn anh [vì] đã giúp tôi".

Tiếng Tây cũng vậy, người ta nói Thank you for something, ở đây for ý nói về /vì cái gì chứ không dùng trực tiếp như với con người được, kể cả khi không đi với chủ thể (Thanks for lending me the money).

from fb Nguyễn Việt Long,
Tags: english

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc