Tư trị thông giám, tập 8

[Tư trị thông giám, tập 8]


Thời Ngũ Hồ Thập Lục Quốc cho tới Nam Bắc Triều này kéo dài 300 năm, và quả thực là hầu như toàn bạo chúa, nước Tàu chia thành 16 nước (hay hơn) đánh nhau liên miên trong 150 năm cho tới khi chuyển sang thế cục Bắc- Nam chống nhau thời Nam Bắc triều (kéo dài thêm 150 năm nữa) trong đó Nam thường là 1 nước (Tống-Tề-Lương-Trần) còn Bắc ban đầu là 1 nước (Nguỵ) sau sẽ tách thành hai (Đông Nguỵ và Tây Nguỵ, sau đó thành Bắc Tề và Bắc Chu). Nói chung làm vua thời này chắc phải cỡ 80% là sẽ chết bất đắc kỳ tử vì bị con hay em hay tướng dưới quyền giết, còn tay nào không chết thì cũng sẽ phải từng giết con hay em rồi. Thật sự chưa thấy sử nước nào lại nhiều máu như sử Trung Quốc nhất là thời loạn.

Kể ra ban đầu, thời Thập lục quốc, các triều đình của người Hán có phần đỡ man rợ và lạm sát hơn các triều đình của người Ngũ Hồ, nhưng đến giai đoạn Nam Bắc Triều thì hai bên tương tự nhau, Nam triều Tống Tề Lương có lẽ còn tàn sát lẫn nhau trong gia tộc còn thảm khốc hơn Bắc triều).

from fb Linh Hoang Vu,

#makevietnamreadagain, #mvra,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc