Trung Quốc khuyến khích giáo viên nghỉ hưu quay lại giảng dạy

với độ tuổi nghỉ hưu thấp nhất thế giới ở một số ngành nghề, Trung Quốc đang phát động đợt tuyển dụng lớn nhất từ ​​trước đến nay để các giáo viên đã nghỉ hưu quay trở lại lớp học.

-----China’s government released plans Wednesday to encourage (khuyến khích) retired teachers to return to work as the country faces a rapidly aging population (dân số già).

The National ‘Silver Age’ Teacher Action Plan, launched by the Ministry of Education and nine other departments, aims to recruit (tuyển dụng) around 120,000 retired teachers in the next three years. 

The plan emphasized (nhấn mạnh) the coordination (sự phối hợp) of different government departments to motivate (thúc đẩy) qualified (đủ điều kiện) retired teachers to return to the classroom, without specifying (xác định) concrete measures for how to do so. 

The plan comes as China’s population is aging rapidly. In a news briefing, a MOE spokesperson (phát ngôn viên) said that China’s population of people above 60 will exceed (vượt quá) 300 million by 2025, with teacher retirements also peaking (đạt đỉnh) by then. 


source: Sixth Tone,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc