Còn vầng trăng cũ còn lời nguyền xưa

“Còn duyên nay lại còn người.

Còn vầng trăng cũ còn lời nguyền xưa”.


Mượn tứ thơ này từ “Đoạn trường tân thanh” hơn 200 năm tuổi để chúc mừng khúc nguyện cầu cho bang giao đầy duyên nợ Việt – Mỹ.


from fb Phuong Nam,

8 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc