Quân nhân Trung Quốc nay có thể sinh con thứ 3

quy định mới khuyến khích quân nhân kết hôn và nuôi con ở “độ tuổi phù hợp”, nêu rõ ngày nghỉ dành riêng để chăm sóc con cái và những phúc lợi liên quan đến hôn nhân cũng như nuôi dạy con.

-----

As part of its continuing efforts to address demographic (nhân khẩu) challenges, China has updated its family planning guidelines (hướng dẫn kế hoạch hóa gia đình), which will now permit military personnel (quân nhân) to have up to three children, the state-run Xinhua News Agency reported Thursday. 

This revised (sửa đổi) guideline aligns with (đồng bộ với) the national Population and Family Planning Law’s 2021 amendment (sửa đổi), which ushered in the three-child policy. And until now, only service personnel meeting certain requirements could have a second child.

The new regulations promote marriage and child-rearing “at an appropriate age” for military personnel, and introduce additional holidays dedicated (dành riêng) to child care. While the full text is still pending release, these rules, effective from Sep. 10, comprise 33 provisions (điều khoản) detailing the rights and benefits for military members regarding marriage, childbirth, and caring for newborns (trẻ sơ sinh).

source: Sixth Tone,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc