Chuyển ngữ từ góc nhìn chuyển đổi số

易 有 聖 人 之 道 四 焉;

以 言 者 尚 其 辭,

以 動 者 尚 其 變,

以 制器 者 尚 其 象,

以卜 筮 者 尚 其 占。

Dịch hữu thánh nhân chi đạo tứ yên;

Dĩ ngôn giả thượng kỳ từ,

Dĩ động giả thượng kỳ biến,

Dĩ chế khí giả thượng kỳ tượng,

Dĩ bốc phệ giả thượng kỳ chiêm.


CHUYỂN NGỮ TỪ GÓC NHÌN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi có 4 cẩm nang cho ai cao thâm:

Trình bày - quan trọng là từ ngữ,

Vận động - quan trọng là biến đổi,

Tạo tác - quan trọng là hình thể,

Dự liệu - quan trọng là đoán định.


from fb Lê Minh Phương,
Tags: beerfriend

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc