Bắt giữ hàng trăm tội phạm mạng Trung Quốc ở Lào, Myanmar

các hoạt động thực thi chung giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đã giúp bắt giữ hàng trăm công dân Trung Quốc liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng nhắm vào công dân Trung Quốc, bao gồm cả các kế hoạch đầu tư giả mạo.

-----


Authorities in China have apprehended (bắt, tóm) 179 Chinese nationals involved in (tham gia) cyberscam operations (hoạt động lừa đảo qua mạng) in Laos. The joint operation (hoạt động chung) with their Lao counterparts (người đồng cấp) comes soon after the arrests of more than a thousand suspects (nghi phạm) involved in cyberscam activities in Myanmar. 

[...] Investment-related scams (lừa đảo về đầu tư) typically see criminals pretending to be financial advisors (cố vấn tài chính) and luring (dụ dỗ) unsuspecting victims into paying for fake investment products. According to state media, such scams have the highest average financial losses (thiệt hại tài chính) among different types of scams. 

[...] Earlier this month, a joint operation between authorities in the southwestern Yunnan province and Myanmar netted 1,207 cyberscam suspects in Myanmar, who were then handed over to the Chinese side. Joint operations between the two countries had already previously apprehended 269 suspects, including 186 Chinese nationals (công dân), 66 Myanmar nationals, 15 from Vietnam, and two from Malaysia.

source: Sixth Tone,Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc