Bao giờ Việt Nam có sô cô la quốc lủi?

với giá sô-cô-la tăng vọt trên các sàn giao dịch đồ cũ, công ty cho biết họ đang đẩy mạnh sản xuất và khuyên người tiêu dùng chỉ nên mua sô-cô-la từ các cửa hàng chính hãng.

-----

A surge (tăng mạnh) in demand for liquor-filled chocolates (sô-cô-la nhân rượu) launched by Kweichow Moutai in collaboration with (hợp tác với) Mars Inc.-owned Dove has driven prices up by as much as 180% on the second-hand trading platform Xianyu.

Originally priced at 35 yuan ($4.80), a box of two chocolates, sold under the name Maoxiaoling, can now fetch up to 99.99 yuan. Responding to the overwhelming demand, Kweichow Moutai — China’s leading liquor brand — announced that it is boosting production and strongly advised consumers to only buy the chocolates from official stores. 

Kweichow Moutai unveiled the liquor-filled chocolates on Sept. 16, shortly after launching (ra mắt) an alcoholic coffee drink in partnership with (hợp tác với) Luckin Coffee earlier this month. 

source: Sixth Tone,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc