Khi nước cống rãnh được hòa tan

ảnh báo mạng


Người mình chỉ được cái vọng ngoại, sính ngoại. Ngày xưa thấy hình ảnh cá chép (Koi) bơi ở rãnh nước bên Nhật thì thi nhau share, khen ngợi.

Thế mà nay Koi bơi đầy trên sân gạch ở ta như thế này mà lặng phắc. Tinh thần dân tộc, sự tự tôn để ở đâu?

Cơn mưa lớn đã làm lộ ra bao nhiêu vẻ đẹp mà ngày thường ta đã chẳng nhận ra.

Khi nước cống rãnh được hòa tan, chia đều cho tất cả, ta bỗng vỡ òa trong cảm xúc giác ngộ được vẻ đẹp còn chưa được khám phá.

from fb Nguyễn Quốc Vương,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc