Văn khấn mùng một ngắn gọn và chuẩn nhất

...Mùng một tháng tám hôm nay

Thắp hương vái lậy cầu may lộc nhiều

Tháng này kiếm được người yêu

Bù đắp tháng bẩy quá nhiều cô đơn

Mẹ cha cái tháng cô hồn

Làm cho con mất nhiều đơn hàng dài

Chắp tay vái lậy thần tài

Tháng tám nhiều lộc được ngài ban cho


Ngài ban phúc lớn lộc to

Buôn may bán đắt không lo ế chồng

Chẳng còn cái cảnh nằm không

Chẳng còn cái cảnh ngóng trông đợi chàng

Con xin hứa sẽ dịu dàng

Để luôn luôn được khách hàng tin yêu

Con thề không có làm kiêu

Hàng con hàng thật không điêu chút nào.

from fb Phuong Nam,
Tags: poetry

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc