3 người con gái của Tổng đốc Hà Đông

BA NGƯỜI CON GÁI CỦA TỔNG ĐỐC HÀ ĐÔNG - HOÀNG TRỌNG PHU (1872 - 1946) 


ẢNH CHỤP NĂM 1920

Hoàng Trọng Phu (1872 – 1946) là quan nhà Nguyễn đầu thế kỷ 20, từng giữ chức vụ Tổng đốc Hà Đông, Võ Hiển điện Đại học sĩ, hàm Thái tử Thiếu bảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn bản xứ Bắc kỳ. Ông là con trai thứ của Khâm sai Kinh lược Bắc kỳ Hoàng Cao Khải, đại thần nhà Nguyễn thân Pháp.

Ba cô con gái này là con ông với bà vợ hai, cũng là tiểu thư của Tổng đốc Đỗ Hữu Phương giàu nhất nhì xứ Nam Kỳ. Một trong ba bà là Hoàng Thị Lý, về sau sẽ lấy ông Hồ Đắc Điềm, là Chánh án Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hồ Đắc Điềm có em trai là Hồ Đắc Di – hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, còn chị gái là bà Hồ Thị Chỉ – vợ vua Khải Định.
Tags: picture

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc