TikTok buộc phải đóng tính năng mua sắm tại thị trường lớn thứ hai của tập đoàn

Indonesia đã cấm thương mại điện tử trên các nền tảng mạng xã hội,

nhằm bảo vệ doanh nghiệp nội địa (), ngăn chặn các thuật toán thống trị thị trường và dừng việc sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích kinh doanh...

bao giờ Việt Nam có động thái tương tự?
-----
Indonesia banned e-commerce on social media platforms (nền tảng mạng xã hội) last week, forcing the app to shutter (đóng cửa) TikTok Shop in the country. It was a setback (bước lùi) for TikTok’s ambitions (tham vọng) in Southeast Asia, where it has about 325 million users, 125 million of whom are in Indonesia.


The measure is meant to protect local merchants (bảo vệ các thương nhân địa phương), prevent algorithms (ngăn chặn các thuật toán) from dominating the market (thống trị thị trường) and stop the use of personal data for business purposes (ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích kinh doanh), Indonesia’s trade ministry said.

...For months, Indonesian officials had expressed concern that TikTok Shop would threaten the country’s small businesses (doanh nghiệp nhỏ, dnnvv). The minister of cooperatives (hợp tác xã) and small and medium enterprises, Teten Masduki, accused the company of “monopolistic” practices last month. Zulkifli Hasan, Indonesia’s trade minister, said recently that “predatory pricing” (định giá thú săn mồi) by social media companies was hurting small merchants.

“Closing TikTok Shop is not saving the small and medium enterprises,” he said, “but saving other e-commerce platforms.”

Indonesia has 125 million TikTok users. Its e-commerce market is growing rapidly: Transactions in the country were worth about $52 billion last year, and about $2.5 billion of that was on TikTok, according to Momentum Works, a consulting firm in Singapore. No other social media platform had a comparable share of the country’s e-commerce market.

source: nytimes,

1 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc