Đường đi của số tiền 1.000 tỷ đồng qua bàn tay Diệp Dũng...Theo cáo trạng, năm 2016, Saigon Co.op xin chủ trương mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam và được UBND TPHCM chấp thuận. Sau đó tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng của 56 công ty góp vốn. Nguồn tiền trên có nguồn gốc từ việc một ngân hàng thương mại cổ phần giải ngân cho 6 công ty: Sài Gòn Vina, Bắc Mỹ An, Phước Hùng Anh, Anh Anh Minh, Đô Thị Mới và Thùy Dương Đức Bình vay tổng cộng 3.000 tỷ đồng. Sau đó, 6 công ty này đã trực tiếp hoặc ủy thác cho công ty khác chuyển tiền góp vốn vào Saigon Co.op.

Với số tiền này, tháng 6/2016 - 3/2018, ông Diệp Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán, thực hiện các thủ tục chuyển 1.000 tỷ đồng cho Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng) và Công ty Đại Á (300 tỷ đồng). Việc Diệp Dũng tự ý sử dụng tiền của Saigon Co.op và điều chỉnh lợi nhuận cố định sau đó, đã dẫn tới 2 công ty Đô Thị Mới và Đại Á không chuyển trả cho Saigon Co.op bất cứ khoản lợi nhuận nào, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định ngày 16/6/2016, tài khoản ngân hàng của Diệp Dũng nhận 100 tỷ đồng với nội dung chuyển khoản là chuyển tiền cho mượn. Ngày 24/6/2016, tài khoản của Diệp Dũng thực hiện 8 giao dịch rút tiền mặt với số tiền 100 tỷ đồng. Cùng ngày, tài khoản vợ của Diệp Dũng phát sinh giao dịch với nội dung nộp tiền mặt số tiền 24 tỷ đồng; 2 giao dịch chuyển tiền với số tiền 23 tỷ đồng và 1 giao dịch rút tiền mặt 1 tỷ đồng.

source: congan,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc