Tận mắt chứng kiến nhà máy Vinfast tại hạt Chatham, North Carolina: Giang cư mận nói gì?Đây là ảnh chụp vệ tinh vị trí đất của nhà máy Vinfast tại hạt Chatham, North Carolina ngày 25.9 vừa rồi.

Cách xem ảnh vệ tinh.

Dùng app Sentinel Hub EO:

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/

Nhập địa chỉ này vào hộp tìm kiếm địa điểm: 180 Woodland Rd, New Hill, NC 27562, United States .

Nó sẽ chỉ cho bạn một địa điểm gần đó. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra địa điểm của nhà máy.

Tìm kiếm dữ liệu từ Sentinel-2 (tên vệ tinh cho ảnh đẹp nhất) và trực quan hóa dữ liệu mới nhất.

from fb Sonnie Tran,

5 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc