Công ty trả 2.000 USD cho ai xem hết 12 bộ phim của Hallmark

công ty BloomsyBox trả 2.000 đô cho một "chuyên gia phim Giáng sinh" để xem và xếp hạng 12 bộ phim về kì nghỉ lễ của hãng Hallmark.
-----
BloomsyBox said the chosen candidate (ứng viên được chọn) will also receive "an ample (nhiều, dư thừa) supply of Ghirardelli hot cocoa" and two pairs of fuzzy socks to guarantee (đảm bảo) a cozy watching experience (trải nghiệm xem phim).
"We've devised (nghĩ ra, đặt ra) an ironclad (chắc chắn, nghiêm ngặt) rating system designed to stand up to the scrutiny of even the most steadfast (kiên định, kiên trì) of scrooges,"

The film fan (người hâm mộ) will be asked to rank each movie by criteria (tiêu chí) including festivity factor, predictability (có thể dự đoán) quotient, chemistry check, tear-jerker (gây xúc động) test and replay value.

The movies chosen for the experiment are The Most Wonderful Time of the Year (2008), Crown for Christmas (2015), The Nine Lives of Christmas (2014), Christmas Getaway (2017), Journey Back to Christmas (2016), Ghosts of Christmas Always (2022), Family for Christmas (2015), Christmas Under Wraps (2014), Three Wise Men and a Baby (2022), A Royal Christmas (2014), Northpole (2014) and The Christmas Train (2017).

In addition to the $2,000 payment, the chosen candidate will also receive a 12-month flower box subscription (gói đăng ký).

Applications (đơn đăng ký) are open through Dec. 3.

source: upi,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc