8 thói quen buổi sáng quan trọng người thành công không bao giờ bỏ qua1) They start the day with gratitude
bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn 

2) They prioritize physical movement
ưu tiên hoạt động thể chất

không nhất thiết là tập thật nặng ở phòng gym,
chỉ đơn giản là đi bộ vài vòng quanh khu nhà, yoga ngắn, duỗi cơ bắp ở phòng ngủ...

Successful people know that a healthy body fuels a healthy mind.

Physical movement isn’t just about looking good or staying fit. It means that you can kick-start your energy for the day.

Sounds impressive, right?

Now, this doesn’t mean successful people are hitting the gym for a hardcore workout at 5 am.

Far from that.

Believe it or not, this can be as simple as:

A brisk walk around the block

A short yoga session

Some light stretching right there in their bedroom.

In either case, the point isn’t to become an Olympic athlete overnight.

You just need to get the blood flowing, to wake up their body and mind.

3) They set clear intentions for the day
đặt mục tiêu rõ ràng cho ngày mới
viết ra 3 việc muốn hoàn thành: viết xong báo cáo, có cuộc nói chuyện thẳng thắn, dịch xong 3 trang sách...

4) They fuel their bodies with a healthy breakfast
ăn sáng lành mạnh 

5) They make time for learning
dành thời gian học, đọc

6) They consciously connect with their loved ones
kết nối với người thân

7) They take a moment for mindfulness
có khoảnh khắc tỉnh thức

8) They visualize their success
hình dung thành công 

source: geediting,
Tags: skillwork

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc