9 nghị quyết đầu năm mới dành cho lãnh đạo năm 20241. Be a ‘hold-the-door hero’
là người hùng giữ cửa (phút chót)

Imagine the scene. You’re in an elevator (thang máy), on your way to an important meeting (cuộc họp quan trọng). As the doors start to close, you spot someone else rushing to get in. At that moment, you have a choice…

We should all treat this as an opportunity to be a ‘hold-the-door hero’, according to Steven Van Belleghem, a customer experience (trải nghiệm khách hàng) expert and author of A Diamond in the Rough. “A positive action like this not only makes you feel good on a human level,” he says. “It also sets an example of being empathetic and helpful to the rest of your team. This mindset can quickly spread to create a more customer-centric culture, so your team will go the extra mile to deal with unusual customer requests.”

2. Be a strategic thinker
là nhà tư tưởng chiến lược

3. Be a loving leader
là nhà lãnh đạo được yêu mến

4. Breathe through stressful times
khi căng thẳng, hãy hít thở (thiền)

giải pháp thiết thực nhằm quản lý căng thẳng có thể cải thiện không chỉ chất lượng lãnh đạo mà còn cả chất lượng cuộc sống

ngồi thẳng lưng, dùng ngón cái tay phải bịt lỗ mũi phải và hít sâu bằng lỗ mũi trái. Thở ra mạnh bằng miệng. Lặp lại trong ba phút. Cuối cùng, hít một hơi thật sâu và đan xen các ngón tay, duỗi hai tay qua đầu, lòng bàn tay hướng lên giống như đang ngáp dài và nín thở trong 10 - 15 giây, nếu có thể.

5. Inject some fun into training sessions
để các buổi đào tạo vui hơn

“hãy học từ phim ảnh và truyền thông, những sản phẩm tốt nhất của các ngành này khiến chúng ta xúc động, mang đến những ký ức sống động cũng như những câu trích dẫn, ý tưởng và kịch bản mà chúng ta sẽ còn nói chuyện với bạn bè trong nhiều năm tới”.

6. Accept your ‘bad boss’ traits
chấp nhận đặc điểm ''ông sếp tồi"

7. Take time to look at the evidence
dành thời gian ''xem xét bằng chứng''

điều các nhà lãnh đạo không nhìn thấy là tài sản lớn nhất của họ không phải là đội ngũ nhân viên mà là hành vi của tập thể những người này.

“các hoạt động nhân sự của tổ chức - chẳng hạn như tuyển chọn, khen thưởng và quản lý kết quả công việc - có tác động lớn nhất đến hành vi của nhân viên, nhưng không phải lúc nào cũng đặc biệt thành công trong việc tạo ra kết quả hành vi mà các nhà lãnh đạo mong muốn”. các nhà lãnh đạo nên áp dụng cách tiếp cận dựa trên bằng chứng, thu thập và sử dụng thông tin đáng tin cậy và phù hợp nhất từ bên trong và bên ngoài tổ chức để hiểu rõ hơn bất kỳ vấn đề hành vi nào mà họ thực sự đang cố gắng giải quyết.

8. Help more, by helping less
giúp đỡ nhiều hơn bằng cách giúp đỡ ít hơn

học cách cảm nhận khi nào chỉ cần hỏi nhân viên, khơi gợi họ nghĩ giải pháp nghĩa là họ có quyền tự giải quyết vấn đề, từ đó dần có được sự tự tin, tháo vát và kiên cường. 

-> năm nay, thực hành sử dụng nhiều hơn phương pháp tiếp cận dựa trên "đặt vấn đề" và xem các đội ngũ tự phát triển.

9. Combine work with travel
kết hợp công việc và du lịch

Leaders will often start 2024 by looking forward to their own exciting travel plans. But they may not necessarily realize that embracing travel could help them to build happier teams (đội ngũ vui vẻ hơn), as well. Many organizations are offering workers the benefit of remote working to attract and retain the best talent – which means that employees could theoretically get to live and work wherever they want in the world. "Employees get tangibly more from their employment paradigm when leaders enable them to work remotely," says Kayla Ihrig, author of How to Be a Digital Nomad: Build a successful career while travelling the world. "In turn, leadership benefits – all of the trust and infrastructure runs both ways, so leaders can also combine work with travel or familial demands."

source: forbes,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc