Khoa của Đại học California bắt đầu cuộc đình công lớn nhất của các giáo sư đại học ở Mỹ

hàng nghìn giáo sư, giảng viên và các nhân viên học thuật khác đã nghỉ việc trong một cuộc biểu tình dự kiến ​​sẽ hủy hầu hết các lớp học sớm trong thời gian học tập. 
-----
In the largest university faculty strike (cuộc đình công của giảng viên) in U.S. history, thousands of professors and lecturers (giảng viên) throughout the California State University system walked off (đình công) the job on Monday to demand higher compensation (mức lương), a protest (cuộc biểu tình) that was expected to cancel most classes early in the academic period.


The California Faculty Association (hiệp hội khoa california), which represents 29,000 professors, lecturers, librarians (thủ thư), counselors (cố vấn) and coaches, began a five-day strike that will affect nearly 460,000 students who attend the nation’s largest four-year public university system. Walkouts began at all 23 C.S.U. campuses.

The strike reflects (phản ánh) two national trends (xu hướng) in labor (lao động), said Ken Jacobs, co-chair of the University of California, Berkeley Center for Labor Research and Education (trung tâm nghiên cứu và giáo dục lao động): an increase in large-scale strikes (sự gia tăng các cuộc đình công quy mô lớn), such as those that Hollywood actors and writers and members of the United Automobile Workers staged (tổ chức) last year, and a rise in education walkouts in particular (đặc biệt).

Los Angeles school employees staged a huge walkout last March, and Oakland educators went on strike for nearly two weeks in May. In December 2022, graduate student workers and researchers at the University of California system, the state’s other four-year university system, stopped working for nearly six weeks to protest low wages.

source: nytimes,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc