Elon Musk đang lan truyền thông tin sai lệch về bầu cử, nhưng những người kiểm tra sự thật của X đã biến mất từ ​​lâu

các luật sư dân quyền và đảng viên Đảng Dân chủ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những tuyên bố của ông Musk về việc bỏ phiếu. Chiến dịch tranh cử của Biden gọi các bài đăng của ông là “rất vô trách nhiệm”.

-----
In the spring of 2020, when President Donald J. Trump wrote messages on Twitter warning that increased reliance (phụ thuộc, trông cậy) on mail-in ballots (phiếu bầu qua thư) would lead to a “rigged election (gian lận bầu cử),” the platform ran a corrective, debunking (vạch trần) his claims.


“Get the facts about mail-in voting,” a content label read. “Experts say mail-in ballots are very rarely linked to voter fraud (gian lận cử tri),” the hyperlinked article declared.

This month, Elon Musk, who has since bought Twitter and rebranded it X, echoed (lặp lại) several of Mr. Trump’s claims about the American voting system, putting forth distorted (xuyên tạc, bóp méo) and false notions (quan niệm sai lầm) that American elections were wide open for fraud (gian lận) and illegal voting by noncitizens.

This time, there were no fact checks. And the X algorithm (thuật toán) — under Mr. Musk’s direct control — helped the posts reach large audiences, in some cases drawing many millions of views.

source: nytimes,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc