Bạn đã biết cách hỏi ChatGPT?Dưới đây là một số nguyên lý thực hành (Best Practices) cho việc đặt câu hỏi, đưa lời nhắc (prompt) vào các mô hình ngôn ngữ lớn.

1. Rõ ràng và cụ thể: Truyền đạt yêu cầu hoặc câu hỏi một cách rõ ràng và chính xác.

Ví dụ: "Mô tả chi tiết về cấu trúc và lịch sử của cầu Long Biên, Hà Nội."

2. Bắt đầu bằng hướng dẫn: Cho mô hình biết cách bạn muốn nó phản hồi.

Ví dụ: "Liệt kê và giải thích ngắn gọn về năm di sản văn hóa thế giới của UNESCO tại Việt Nam."

3. Cung cấp bối cảnh: Đưa thông tin liên quan giúp làm rõ yêu cầu hoặc câu hỏi.

Ví dụ: "Trong tình hình kinh tế hiện nay, hãy phân tích tác động của dịch COVID-19 đến ngành du lịch Việt Nam."

4. Sử dụng câu hoàn chỉnh: Đặt câu hỏi hoặc yêu cầu bằng câu hoàn chỉnh để tăng khả năng hiểu đúng.

Ví dụ: "Bạn có thể giải thích cách thức hoạt động của Quốc hội Việt Nam không?"

5. Sử dụng câu trả lời trước đó: Tham khảo lại phản hồi trước đó của mô hình.

Ví dụ: "Dựa trên thông tin bạn đã cung cấp về cầu Long Biên, hãy so sánh nó với cầu Nhật Tân về mặt kiến trúc."

6. Thử nghiệm và lặp lại: Thử các cách diễn đạt khác nhau để nhận phản hồi tốt nhất.

Ví dụ: "Hãy mô tả kinh tế Việt Nam. Nếu không rõ, vui lòng cung cấp thông tin về vai trò của nông nghiệp."

7. Hướng dẫn cụ thể: Đưa ra chỉ dẫn rõ ràng trong yêu cầu của bạn.

Ví dụ: "Kể tên các tỉnh ở miền Trung Việt Nam và mô tả ngắn về đặc trưng văn hóa của mỗi tỉnh."

8. Giới hạn độ dài phản hồi: Yêu cầu mô hình cung cấp thông tin ngắn gọn.

Ví dụ: "Nêu ba điểm chính về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với giới trẻ Việt Nam."

9. Tinh chỉnh và xem xét: Điều chỉnh yêu cầu của bạn để nhận được câu trả lời chính xác hơn.

Ví dụ: "Câu trả lời trước đó về kinh tế Việt Nam không đề cập đến ngành du lịch. Bạn có thể bổ sung thông tin về ngành này không?"

10. Xác minh và kiểm tra nhanh: Kiểm tra lại thông tin để đảm bảo chính xác.

Ví dụ: "Bạn có thể khẳng định thông tin về ngày khánh thành cầu Long Biên là chính xác không?"

Nguồn: Ultimate ChatGPT Prompt Guide for 2024 (Medium)

Infographic Credit: Tran Dinh Duc

shared from facebook Đào Trung Thành, 

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc