Một cuộc sống bình thường!Đồng cảm với chữ "bình thường" của Jurgen Klopp quá. Tiền bạc, danh vọng, địa vị chỉ cần vừa đủ. Nhiều quá sẽ khiến một người rơi vào cơn say ảo ảnh. Trạng thái vừa đủ mới là điểm rơi lý tưởng làm nên một cuộc sống hạnh phúc. Một cuộc sống bình thường. Nghe bình thường nhưng thực ra rất đặc biệt. Vừa đủ cũng là triết lý của một Stoic.

Thích sự khoáng đạt của Klopp. Cả triết lý bóng đá lẫn phong cách ngoài sân cỏ của ông.

share from Facebook Sơn Đức Nguyễn,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc