Thượng nghị sĩ yêu cầu các nhà điều hành công nghệ hành động để bảo vệ trẻ em trực tuyến

trong phiên điều trần căng thẳng bao gồm các giám đốc điều hành của tiktok, x, snap và discord, mark zuckerberg, lãnh đạo của meta, đã nói với gia đình các nạn nhân bị lạm dụng rằng anh ấy “xin lỗi vì tất cả những gì bạn đã trải qua”.
-----

Senators (thượng nghị sĩ) were aggressive (quyết liệt) in their questioning (thẩm vấn).


In one of the more combative (gay gắt) tech hearings (phiên điều trần) in recent years, senators from both parties refused to back down and pressured the chief executives of Meta, X, TikTok, Discord and Snap to take responsibility — and apologize — for their companies’ role in harming children. At times, the senators shouted and talked over the executives (giám đốc điều hành), drawing applause from those in the room. Senator Lindsey Graham of South Carolina said the companies had “blood on your hands.”

Zuckerberg addressed (nói chuyện) families of victims.

After being pressured by Senator Josh Hawley, Republican of Missouri, to apologize for the harm caused by Meta, Mr. Zuckerberg stood from his chair (đứng dậy khỏi ghế), turned around and addressed families of victims in the audience who had suffered abuse on Meta’s apps.

“I’m sorry for everything you have all been through,” Mr. Zuckerberg said. “No one should go through the things that your families have suffered.” He said that his company was working so that no one else would have to do so, and did not address Meta’s role.

The leaders of Meta and TikTok took most of the heat (sức nóng).

Though executives from Meta, Snap, Discord, X and TikTok were all called to the hearing — the latter three were subpoenaed (được triệu tập) to testify (làm chứng) — it was Mr. Zuckerberg and Shou Chew, TikTok’s chief executive, who spent the most time in the spotlight. Senators grilled (tra hỏi) the two men on the number of abuse incidents across their platforms.

source: nytimes,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc