BA VÀNG BẢN KỶBấy giờ Phật hoàng thân chinh ra trận, Thị Yến làm tiên phong, dùng xá lợi mao hiệu triệu thiên hạ, trên có phây búc, dưới có iu túp, đăng bài trùng điệp trên cõi mạng. Nhằm Tết Nguyên Đán, sáp nhập dịch vụ dâng sao giải hạn vào thị trường cúng oan gia trái chủ. Nam bắt Nhật Từ phải im, Bắc diệt Phúc Khánh phải chịu.


Rằm Tháng Giêng, xa giá khải hoàn về tới Quảng Ninh, già trẻ gái trai, hai bên đường nô nức thắp hương dâng khăn, dài gần trăm dặm.


share from Facebook Nguyễn Đức Thành,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc