Khi nào bất động sản về giá trị thực?Giá bất động sản một số nước từ đầu 1975 tới nay. Team nói tiếng Anh, người giàu nhập cư đông bay vun vút. Nghe đồn có một nước mà người dân đang giàu lên nhanh nhất. Vậy thì tiềm năng của giá tài sản nước đó cũng sẽ ahihi.

Lâu lâu bà con hay lấy Nhật ra dọa người ta là BĐS sẽ về "giá trị thực". Nhưng nếu nhìn Canada, Úc thì giá trị thực là ở đâu?

share from Facebook Ho Quoc Tuan,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc